خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

شرکت خدمات بازرسی فرادانش در زمینه انجام  بازرسی انواع کالا، تحت پروانه سازمان ملی استاندارد فعالیت می کند. تلاش همه جانبه ما در راستای خودکفایی صنایع، صرفه جویی ارزی و تسهیل و توسعه صادرات و واردات کالاهای با کیفیت است.
             
ما با درک نیازهای مشتریان و تأمین خواسته‌‌های آنان ، رعایت اصول حرفه ایی، استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط، الزامات قانونی و مقراراتی با حفظ استقلال و راز داری اطلاعات مشتریان، ارائه خدمات در موعد مقرر  با کیفیت مطلوب رئوس زیر را برای خط مشی فرادانش برگزیدیم :

سیستم مدیریت کیفیت شرکت با اعتقاد به بهبود مستمر و مبتنی بر اصل مشارکت همگانی بر اساس استاندارد ISO9001:2015  و ISO-IEC17020:2012  طراحی شده است.
مسئولیت حسن اجرای این نظام بر عهده اینجانب و کلیه مدیران و کارکنان شرکت در حوزه مسئولیتها آنها می‌‌باشد در این راستا مدیر کیفیت با نظارت بر کارکرد صحیح نظام، کارایی و اثربخشی آن‌‌ را ارزیابی نموده و اینجانب را یاری می‌‌نماید تا اقدامات لازم برای بهبود مستمر نظام  و جلوگیری از هرگونه انحراف در عملکرد آن صورت پذیرد.
این سند به اشکال مختلف اطلاع رسانی شده، در مقاطع مناسب مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و توسط همه کارکنان درک و اجرا می شود.