تاریخچه

تاریخچه

در سال 1382 ، شرکت فرادانش از سوی شرکت محترم طراحی مهندسی ساپکو به عنوان شرکت برتر خدمات مهندسی  کیفیت شناخته شده است.
همچنین شرکت فرادانش در سال 1382 موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001:2008   گردیده است.
در سال 1383 شرکت فرادانش موفق به اخذ گرید A از سوی شرکت  محترم طراحی و مهندسی سازه گستر گردید.
در سال 1384 و1386 شرکت فرادانش موفق به کسب گرید A از سوی شرکت محترم طراحی و مهندسی ساپکو گردید.
در سال 1385 شرکت فرادانش به عنوان شرکت برتر خدمات مهندسی در گروه صنعتی سایپا شناخته شد.
در سال 1387  شرکت فرادانش موفق به اخذ گواهینامه  ISO17020:1998 شد.
در سال 1390شرکت فرادانش موفق به کسب گرید A از سوی شرکت محترم طراحی و مهندسی ساپکو گردید.
اخذ پروانه بازرسی کالاهای صادراتی و تولید داخل از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1387
بازرسی کالاهای وارداتی ، صادراتی و تولید داخل در فروردین  1389
اخذ پروانه بازرسی و نمونه برداری کلیه کالاها در استان تهران در آذر 1390
نماینده شرکت BV فرانسه در بازرسی صادرات کالا به عراق در سال 1390
اخذ تاییدیه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی (دارای ضمانت نامه 250000 یورویی در بانک مرکزی)
عضویت در جامعه ممیزی و بازرسی در سال 1389
عضویت در انجمن توسعه و بهبود کیفیت در سال 1385
عضویت در انجمن مشاوران مدیریت در سال 1387
عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران در سال 1390
شرکت فرادانش در سال 1396 موفق به ارتقا سیستم مدیریت کیفیت به ISO9001:2015 گردیده است.