بازرسی کالاهای وارداتی

بازرسی کالاهای وارداتی

بخش بازرسی کالاهای وارداتی شرکت بازرسی فرادانش  با عرضه خدمات بازرسی کیفیت، کمیت، نشان و علامت گذاری، بسته بندی و نظارت بر بارگیری در کشور مبدا به کارفرما این اطمینان را میدهد که کالا مطابق با استانداردها ، قرارداد و یا موارد مربوطه دراعتبار اسنادی می باشد. همچنین شرکت بازرسی فرادانش با انجام بازرسی COI در مبدا و صدور گواهی مربوطه موجبات اطمینان از تطابق کالا با استاندارد مربوطه و مورد قبول موسسه استاندارد ایران را برای کارفرما ، قبل از حمل کالا فراهم می آورد.

 

 خدمات شرکت:

 

اهم کالاهای مورد بازرسی