بازرسی مواد معدنی

بازرسی مواد معدنی

بخش بازرسی مواد معدنی شرکت فرادانش در زمینه مواد معدنی و فلزات ، به عنوان یک مشاور و شریک تجاری در کنار کارفرمایان خود می باشد؛ این بخش با استفاده از بازرسان مجرب خود خدمات متنوعی از قبیل کنترل وزن، بازرسی کانتینر و انبار، بازرسی ظاهری، نمونه برداری و غیره را انجام می دهد و به کمک آزمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی در اسرع وقت گزارشات بازرسی را ارائه می نماید.

 

خدمات شرکت :

اهم کالاهای مورد بازرسی: