بررسی تأیید صلاحیت اصالت فروشنده

بررسی تأیید صلاحیت اصالت فروشنده

در مورد کالاهای وارداتی و خاص،می بایست قبل از گشایش اعتبار اسنادی و اختصاص ارز، اصالت و ماهیت تولید کننده کالا و یا فروشنده کالا بررسی و مورد تأیید و ارزیابی قرار گیرد. عملیات بررسی و تأیید اصالت فروشنده بر پایه توانمندی مالی، سوابق کاری، گواهینامه های اخذ شده، گردش مالی سالیانه، ظرفیت و توان تولید و غیره انجام می گیرد. شرکت بازرسی فرادانش با در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی کامل و ارتباط با تمامی کشورهای صنعتی، مبادرت به اخذ استعلام و بررسی توان کاری فروشندگان می نماید.