بازرسی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

بازرسی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

بخش بازرسی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی شرکت بازرسی فرادانش با استفاده از بازرسین مجرب خود در چهارچوب استانداردهای ملی و بین المللی، اقدام به انجام بازرسی از کلیه ماشین آلات صنعتی و تجهیزات مورد نیاز پروژه های مختلف می نماید.

از جمله فعالیت های این بخش می توان به موارد ذیل اشاره نمود: