بازرسی کالاهای نساجی

بازرسی کالاهای نساجی

بخش بازرسی نساجی شرکت فرادانش در زمینه بازرسی انواع نخ، پشم، نخ کنف، نخ اکلیریک و غیره به عنوان یک مشاور و شریک تجاری در کنار کارفرمایان خود می باشد. این بخش با استفاده از بازرسان مجرب خود، خدمات متنوعی از قبیل کنترل وزن، کنترل کیفیت و استحکام و کشش نخ ها، بازرسی ظاهری نمونه برداری و غیره را انجام میدهد. این شرکت با کمک آزمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی در اسرع وقت گزارش بازرسی را ارائه می نماید.

 

خدمات شرکت:

• بازرسی قبل از حمل در انبارها،کارخانجات

• بازرسی های حین حمل در بنادر و ترمینال های خروجی

• نظارت بر بارگیری و تخلیه در بنادر و ترمینال های خروجی 

• نظارت بر بارگیری و تخلیه در بنادر و انبارها( داخل و خارج از کشور)

• نمونه برداری کیفی و آماده سازی نمونه

 

اهم کالاهای مورد بازرسی:

• جوت

• انواع پشم

• نخ طبیعی

• نخ مصنوعی 

• نخ مخلوط

• ویسکوز

• پنبه

• نخ اکلیریک

• چرم